Jobs

Job opportunities from Hoople.

 

Please click the links to explore current vacancies.

 

Herefordshire Council vacancies

 

School vacancies

 

Academy vacancies

 

Other vacancies

 

Hoople vacancies

 

___________________________________________________________________________________________

 

We are recruiting!!

 

We are very excited to be recruiting for two new members for our small team and would appreciate it if you can please share this with your team, colleagues and anyone else you think may be interested in applying.

 

1 x Liaison Officer – Part-time 22.5hrs Pro Rata (permanent contract – renewed annually)

 

1 x Skills and Employment Support Officer - Full Time 37.5hrs (5-year Big Lottery Funding)

 

·         £28,484 + 6% Pension contribution

25 days’ annual leave plus bank holidays

a childcare voucher scheme

flexible working hours

 

Based in Cardiff

 

Closing Date:  18 September 2017

 

Interviews: 28 September 2017

 

How to Apply

 

Application form

 

LO Job Description and Person Specification

 

SESO Job Description and Person Specification

 

Please complete and return the application form to info@gtwales.org.uk. 

 

Swyddog Cymorth Sgiliau a Chyflogaeth

 

£28,484 y flwyddyn a chyfraniad pensiwn o 6%

 

Amser Llawn (Cyllid am 5 mlynedd gan y Gronfa Loteri Fawr)

 

Yn gweithio yng Nghaerdydd

 

Proffil y Cyflogwr

Mae Sipsiwn a Theithwyr Cymru yn cynorthwyo ac yn galluogi Sipsiwn a Theithwyr i gael ansawdd bywyd uchel a chynaliadwy drwy wella mynediad at lety addas, gwasanaethau cyhoeddus, addysg a sgiliau gwaith.

 

Gofynion y Swydd

 

Swydd newydd yw hon i wella cyflogadwyedd a hunan-hyder Sipsiwn a Theithwyr drwy wella sgiliau llythrennedd, technoleg gwybodaeth a sgiliau eraill, a’u cefnogi i gael mynediad at gyfleoedd gwaith a hyfforddiant.

 

Dylai fod gan ymgeiswyr brofiad o’r canlynol:

·         Rhoi cymorth i bobl ganfod gwaith neu ennill sgiliau ychwanegol

·         Gweithio gyda chymunedau Sipsiwn a Theithwyr, neu mewn amgylchedd tebyg neu faes perthnasol.

 

Dyddiad Cau:  18 Medi 2017

 

Cyfweliadau: 28 Medi 2017

 

Sut i wneud cais

 

I gael rhagor o wybodaeth, ffurflen gais, disgrifiad swydd a manyleb yr unigolyn, cysylltwch â:

 

info@gtwales.org.uk neu 02920 214411

 

Fyddwn ni ddim yn derbyn CVs ar eu pen eu hunain, bydd angen cwblhau’r ffurflen gais.

 

 

 
© 2017 Travellers Times. All Rights Reserved. 01432 344 039 ku.oc.aidemlarur@semitsrellevart

Travellers' Times,
Packers House,
25 West Street,
Hereford,
HR4 0BX

Site By Remote New Media